Get Adobe Flash player
%PM, %13 %811 %2009 %18:%Paź

Regulamin publikacji tekstów

Written by redakcja

 

Regulamin publikacji tekstów

1. Wysłanie na adres emailowy redakcji propozycji publikacji, oznacza zgodę na poniższy regulamin.

2. Redakcja może nie przyjąć tekstu do publikacji w przypadku:
a) niskiej jakości merytorycznej lub językowej (nie publikujemy tekstów wulgarnych),
b) wykrycia plagiatu,
c) lekceważenia internetowych zasad edycyjnych
d) gdy tekst nie spełnia ogólnie przyjętych norm etycznych lub otwarcie godzi w wartości chrześcijańskie

3. Autorzy zobowiązani są do rzetelności w opracowywaniu tekstów przekazywanych do publikacji.

4. W przypadkach naruszenia praw autorskich redakcja udostępnia poszkodowanemu niezbędne dane dotyczące autora dla dochodzenia przezeń roszczeń. Redakcja może również wystąpić na drogę prawną przeciw nieuczciwemu autorowi, zwłaszcza jeśli uzna, iż swoim tekstem naruszającym prawa autorskie (zwłaszcza plagiat) przyczynił się on do narażenia miastowroclaw.pl na podważenie wiarygodności i rzetelności.

5. Tekst w miastowroclaw.pl można opublikować pod własnym nazwiskiem lub pseudonimem (nie oznacza to utraty praw autorskich).

6. Publikacja jest nieodpłatna.

7. Nadesłanie do nas podpisanego materiału oznacza wyrażenie zgody na jego publikację nie ograniczoną terminem. Wycofanie tekstu lub tekstów z miastowroclaw.pl na żądanie autora możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.

8. Jeśli tekst opublikowany w serwisie miastowroclaw.pl został już wczesniej opublikowany należy poinformować o takim fakcie redakcję miastowroclaw.pl .

9. miastowroclaw.pl publikuje (ewentualne) sprostowania wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych oraz odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym. Warunkiem publikacji jest ich zwięzłość i rzeczowość.

10. Nie dokonujemy merytorycznej ingerencji w nadesłany tekst. Ewentualne propozycje zmian tego typu są uzgadniane z autorem tekstu.

11. Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia z miastowroclaw.pl tekstu bez podania przyczyn, w szczególności jeżeli okaże się on nierzetelny lub nieprawdziwy.

12. Autor może otrzymać zaświadczenie (certyfikat) o publikacji (np. dla celów awansu zawodowego nauczycieli). Zaświadczenie o publikacji dokumentuje spełnienie publicystycznych wymogów merytorycznych i metodologicznych stawianych przez redakcję, a także norm rzetelności określonych w niniejszym regulaminie. Teksty na podstawie których wydawane jest zaświadczenie o publikacji muszą spełnić wszystkie wymogi stawiane innym publikacjom.

 

More in this category: « Redakcja Polityka prywatności »

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.