Get Adobe Flash player
%PM, %10 %956 %2009 %21:%Paź

Góry Izerskie - turystyka czy przemysł?

Written by

\"\"Pol-Skal sp. z o.o. od kilku lat usiłuje otworzyć na terenie gór Izraelskich kopalnie odkrywkowe przeciwko czemu protestują jednogłośnie mieszkańcy i organizacje ekologiczne Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, Fundacja Kultury Ekologicznej, Fundacja NEMO.

 

 

We wsi Kłopotnica w gminie Mirsku znajduje się kilka kopalni odkrywkowych, które miały zapewnić zatrudnienie mieszkańcom i przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu. Obecnie okazuje się, że nie przyniosły oczekiwanych zysków, a w zamian ogromne zniszczenia krajobrazu i zubożenie rejonu. Istnienie kopalni nie ma też pozytywnego wpływu na sytuację gospodarczą okolicy, wręcz przeciwnie: tereny okalające kopalnie znacznie ubożeją. - twierdzą przedstawiciele organizacji.

Kopalnie tego typu nie zatrudniają na stałe żadnych konserwatorów, elektryków czy mechaników, a tylko w razie potrzeby jakiejś naprawy podpisują krótkotrwałą umowę - zlecenie z wykwalifikowaną firmą. Okazuje się, że w kopalni w Kłopotnicy, która przed swoim powstaniem deklarowała ludziom wiele miejsc pracy, z całej gminy zatrudnione są tylko 2 osoby. W istocie do kopalni dojeżdżają pracownicy z miast, a młodzi rolnicy muszą przeprowadzać się do miast aby móc się przekwalifikować.

Na powstaniu kopalni tracą właściciele powstałych na tym terenie gospodarstw agroturystycznych. Utworzenie w ich najbliższym sąsiedztwie kopalni odkrywkowej wraz z jej wszelkimi uciążliwościami  hałasem, zapyleniem, wstrząsami i wzmożonym ruchem ciężkich samochodów dostawczych na zupełnie do tego nie przystosowanych wiejskich drogach, oznacza koniec działalności tych gospodarstw. Ponadto spada też wartość wszystkich nieruchomości położonych w pobliżu kopalni.

Okoliczna ludność NICZEGO NIE ZYSKA na otwarciu i pracy kopalni. Zysk ma tylko jej właściciel, a gmina nieznaczny w postaci podatków. Natomiast NIEODWRACALNE STRATY DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, podobnie jak i STRATY DLA REGIONU, który ma wszelkie predyspozycje i szanse rozwoju AGROTURYSTYKI. JEST TO JEDYNY KIERUNEK PERSPEKTYWICZNEGO ROZWOJU TEGO REGIONU.

Jakiekolwiek zmiany Planu Przestrzennego Rozwoju tego REGIONU z TURYSTYCZNEGO i AGROTURYSTYCZNEGO na rozwój jakiegokolwiek przemysłu w tym kopalni surowców skalnych, to wyrok dla ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO i mieszkańców tego Regionu.- wyraził opinię na temat utworzenia kopalni odkrywkowej w gminie Stara Kamienica prof. dr hab. Roman Chlebowski (Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Na terenach położonych na północ od pasma Karkonoszy i Gór Izerskich w powiecie jeleniogórskim można odnaleźć unikalne bogactwa przyrodnicze i kulturowe. Pośród względnie nienaruszonego krajobrazu rolniczego znajduje się rekordowa ilość zabytków krajoznawczych i historycznych: zamków, pałaców, kościołów, młynów, malowniczych wsi oraz lokacji archeologicznych. Z europejskiego punktu widzenia, jest to ważny historycznie, zabytkowy region naszego kontynentu, z dużym potencjałem turystycznym. W samym regionie, jak i poza granicami Polski, istnieje duże poparcie dla projektów mających na celu ochronę tych terenów, poprzez poprawę warunków lokalnej gospodarki i promocję turystyki kulturowej, zdrowotnej, wypoczynkowej i agroturystyki.

Wobec nieustępliwych działań spółek dążących do otrzymania pozwolenia na kroki prowadzące do utworzenia kolejnych kopalni Fundacja Kultury Ekologicznej rozpoczęła akcję protestacyjną.

\"My, niżej podpisani mieszkańcy i miłośnicy Gór i Pogórza Izerskiego zdecydowanie protestujemy przeciwko udzieleniu Pol-Skal sp. z o.o. koncesji na rozpoznanie złoża surowca skaleniowego \"Kamienica Mała\" w Małej Kamienicy w Górach Izerskich. Firma nie ukrywa, że dąży do utworzenia na tym obszarze gigantycznej kopalni odkrywkowej. Udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża jest pierwszym krokiem na drodze do unicestwienia miejsca, w którym żyjemy, które kochamy i które chętnie odwiedzamy zachwycając się jego pięknem. Miejsca stanowiącego cenny fragment europejskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jesteśmy oburzeni tym, iż zamiast starań zmierzających do zachowania i ochrony tych unikalnych terenów, podejmowane są decyzje zmierzające do ich dewastacji. Zysk inwestora nie może być wartością nadrzędną, przeważającą w starciu z racjami licznych przeciwników tej kontrowersyjnej inwestycji.

Decyzja o udzieleniu koncesji podjęta została wbrew woli lokalnej społeczności, organów samorządowych i licznych organizacji społecznych oraz pomimo wielu zagrożeń związanych z planowaną inwestycją.

Protestujemy przeciwko przeprowadzaniu prac zmierzających do rozpoznania złoża. Mając udokumentowane złoże przedsiębiorca będzie miał podstawę do ubiegania się o koncesję na uruchomienia kopalni odkrywkowej. Tego rodzaju działalność nie ma prawa zaistnieć w terenie otoczonym osiedlami ludzkimi, a zwłaszcza w bezpośredniej styczności z wioskami intensywnie rozwijającymi się w kierunku turystycznym. Ta szkodliwa dla ludzi i środowiska inwestycja musi zostać zatrzymana już na samym początku\".

Zachęca równocześnie do dołączenia się do protestu. Osoby, które chcą poprzeć protest mogą wysłać poniższy list do Ministerstwa Środowiska na adres:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Pod protestem powinny być dane takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i własnoręczny podpis.

Magdalena Trojanowska

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.