Get Adobe Flash player
%PM, %18 %899 %2007 %20:%Mar

Międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Written by Ks. Antoni Kiełbasa SDS
Staraniem Salwatorianów, stróżów grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i na osobistą prośbę JE ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, metropolity wrocławskiego, Rzymska Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, za zgodą Ojca św. Benedykta XVI, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (por. kan. 1231-1232) erygowała w dniu 24 stycznia 2007 roku „Międzynarodowe Sanktuarium” Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na terenie archidiecezji wrocławskiej.

 

 

Kongregacja powierzyła kompetencji Arcybiskupa Wrocławskiego opracowanie „Statutów” formalnych tegoż Sanktuarium. Pracę tę zlecił Metropolita Salwatorianom, a zredagowany tekst zostanie przez Arcypasterza Kościoła Wrocławskiego przedstawiony tejże Kongregacji w celu zatwierdzenia.
 
 
 
 
Decyzja Stolicy Apostolskiej zbiega się z 740-leciem kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, której dokonał w Viterbo papież Klemens IV w dniu 26 marca 1267 roku. W bulli kanonizacyjnej papież pisze: Jadwiga była żoną księcia śląskiego Henryka Brodatego i matką Henryka Pobożnego, który w walce z Tatarami pod Legnicą w 1241 roku, zginął w obronie wiary i kultury chrześcijańskiej w Europie. Surowość życia połączona z dobrowolnym ubóstwem pozwoliły Jadwidze wypracować postawę jednoczącą w sposób idealny życie czynne z życiem modlitwy. Zawsze była wierna Chrystusowi i Kościołowi. Tekst Pisma Świętego: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) był dla Jadwigi źródłem natchnień i inspirował jej czyny. Nie czyniła tego, jak inni, przez swoich służących, ale sama trudziła się spiesząc im z pomocą. Za przykładem wielu świętych prowadziła bardzo surowe, pokutnicze życie. Zmarła 14 października 1243 roku w klasztorze trzebnickim, który z mężem ufundowała w 1202 roku.
Świątynia cysterska w Trzebnicy stała się wkrótce miejscem jej kultu, do której nieprzerwanie, od średniowiecza po dziś, przybywają pielgrzymi z kraju i zagranicy, a zwłaszcza z Niemiec i Czech. Na przestrzeni minionych wieków grób św. Jadwigi nigdy nie był opuszczony. Bractwo św. Jadwigi założone w Trzebnicy w 1774 r. będące wyrazem troski stróżów sanktuarium o rozszerzanie jej kultu, miało międzynarodowy charakter poprzez członków, którzy z różnych narodowości wstępowali do niego. Z okazji 700-lecia śmierci św. Jadwigi, papież Pius XII dnia 16 III 1943 r.
podniósł kościół w Trzebnicy do godności bazyliki mniejszej. Na uroczystości jubileuszowe w październiku tegoż roku przybyło ok. 30 000 pielgrzymów z różnych krajów świata.            
Po drugiej wojnie światowej nawiązano w Trzebnicy do dawnej tradycji, a kult św. Jadwigi stał się ważnym elementem w procesie integracji ludności na Dolnym Śląsku. W minionych powojennych latach bardzo uroczyście obchodziliśmy 700 lecie kanonizacji św. Jadwigi (1967). Z racji 750 lecia śmierci św. Jadwigi został wprowadzony w archidiecezji wrocławskiej od października 1992 r. do października 1993 r. Jadwiżański Rok Jubileuszowy. W 2002 r. obchodziliśmy 800 lecie ufundowania przez św. Jadwigę klasztoru w Trzebnicy.
Z racji ostatnich dwóch jubileuszy zorganizowano we Wrocławiu i w Trzebnicy międzynarodowe sympozja naukowe, których owocem były wydane drukiem Księgi Jubileuszowe, omawiające kult św. Jadwigi Śląskiej i dzieje sanktuarium trzebnickiego przez historyków z różnych narodowości.
Każdego roku do grobu Patronki Śląska przybywają pielgrzymki z kraju i z zagranicy. Przykładowo w latach 1970 - 1989 przybyło do Trzebnicy z 39 krajów świata 1 769 pielgrzymek. Po zmianach politycznych w Europie liczba przybywających pielgrzymek z zagranicy jeszcze zwiększyła się. Przeważnie przybywają one do Trzebnicy pod kierunkiem swoich duszpasterzy. Kronika z 1993 r. podaje liczbę 656 kapłanów celebrujących w tym roku przy grobie św. Jadwigi. Pielgrzymki zagraniczne obejmują wiele krajów świata, najczęściej zjawiają się pielgrzymi z Niemiec, Czech, Słowacji i Austrii. W ostatnich latach wzrosła liczba pielgrzymów z USA, Kanady, Anglii, Francji, Włoch oraz z byłych republik radzieckich.
Święta Jadwiga Śląska czczona dotąd jako patronka małżeństw, rodzin chrześcijańskich, dzieł miłosierdzia, budowanych kościołów i pojednania między narodami, stała się w dniu 16 X 1978 r. także patronką dnia wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową. Ja sam - pisał Jan Paweł II 16 X 1979 r. - jestem głęboko przekonany, że w tamtym pamiętnym dniu św. Jadwiga stała się również patronką wyboru pierwszego w dziejach Polaka na stolicę świętego Piotra.  Przez cały okres pontyfikatu polskiego papieża, uroczystości jadwiżańskie w październiku w Trzebnicy, miały silny akcent papieski.
Dzięki szczególnej trosce biskupów wrocławskich, duchowieństwa, zakonów i wiernych, obecna forma kultu przerosła wszystkie dotychczasowe praktyki w minionych wiekach.
Jesteśmy wdzięczni papieżowi Benedyktowi XVI, który pochodzi z Ojczyzny Świętej Jadwigi, za dowartościowanie Sanktuarium Trzebnickiego i możemy przypuszczać, że zaszczytny tytuł przyczyni się do dalszego rozwoju kultu Patronki Śląska.
 
Ks. Antoni Kiełbasa SDS

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.