Get Adobe Flash player
%PM, %29 %548 %2009 %12:%Paź

Oława

Written by
Oława - Miasto powiatowe, położone 27 km na południowy - zachód od centrum aglomeracji wrocławskiej. Oława leży na głównym szlaku komunikacyjnym Szczecin - Wrocław - Kraków: W X w okolicy przebywał najprawdopodobniej pustelnik Andrzej Świerad. Po raz pierwszy notowana jako Olewa w 1149 i darowizna Piotra Włostowica na rzecz opactwa w Ołbinie. Gród i osada targowa powstałe przy zbiegu rzek Odry i Oławy istniały od XII wieku . Od XV wieku, podobnie jak w wielu innych miastach Dolnego Śląska silny rozwój sukiennictwa, potem w wiekach XVII - XVIII przeróbki bawełny. Od 1842 roku między Wrocławiem a Oławą istnieje najstarsza w dzisiejszych granicach Polski linia kolejowa, zainicjowana 2 maja przez pociąg Silesia. Z podoławskiego lotniska wojskowego 1 września 1939 roku wystartowały hitlerowskie samoloty, które jako pierwsze zaatakowały Polskę. Po drugiej wojnie światowej ponownie w granicach Polski. Do roku 1992 siedziba silnego garnizonu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej obsługujących pobliskie lotnisko wojskowe. Miasto znane także z nieuznanych przez Kościół katolicki objawień maryjnych. Do zabytków zaliczyć należy ratusz z XIV w., fragmenty murów miejskich.
%PM, %29 %549 %2009 %12:%Paź

Polanica Zdrój

Written by
Polanica Zdr. - miasto, uzdrowisko, wczasowisko, a zarazem znaczący ośrodek turystyczny, leży nad rzeką Bystrzycąa Dusznicką w Sudetach Środkowych na Ziemi Kłodzkiej. Centralna i północna część miejscowości położona jest na krańcu zachodnim Kotliny Kłodzkiej u stóp Gór Bystrzyckich i Stołowych. Polanica powstała jako wieś klasztorna należąca do kłodzkich jezuitów w XIV w. Od XVII w. znane są lecznicze właściwości tutejszych wód. W XVIII w. zaczęto używać tutejszego folwarku jako pierwszego domu zdrojowego. Równocześnie rozwijał się przemysł - istniały: szlifiernia szkła, młyny wodne, tartak, a później też browar, huta szkła i żelaza. Jako uzdrowisko Polanica stała sie słynna dopiero po doprowadzeniu kolei w 1890 r. i po inwestycjach nowego właściciela uzdrowiska. Wybudowano nowy dom zdrojowy, który zastąpiono na początku XX w. jeszcze nowocześniejszym, oraz wybudowano rozlewnie wód mineralnych. Okres międzywojenny był okresem dalszego rozwoju i inwestycji w mieście - powstała skocznia narciarska i tor saneczkowy. Część uzdrowiskową otacza piękny park, pełen starych drzew i egzotycznych krzewów: różnokolorowych azalii, rododendronów i magnolii. Polanica Zdrój dysponuje dobrą bazą lecznicza, turystyczną, rekreacyjną i sportową. Polanica jest najmłodszym uzdrowiskiem Ziemi Kłodzkiej. Prawa miejskie otrzymała w 1945 roku. Tutejsze wody mineralne wypływają ze spękań skał kredowych, w związku z tym zawierają dużo wapnia. Są to szczawy…
%PM, %29 %549 %2009 %12:%Paź

Polkowice

Written by
Polkowice - miasto powiatowe w woj. dolnośląskim, na południowym skraju Wzgórz Dalkowskich, w Legnicko- Głogowskim Okręgu Miedziowym. Dawniej Polkwitz (nazwa urzędowa do 1945); prawa miejskie w 1291-1945, ponownie w 1967. Kopalnie rud miedzi "Polkowice" i "Rudna". Kościół z XV w. Początków Polkowic należy ok. roku 1150, kiedy najstarszy z synów króla polskiego Władysława II, zwanego Wygnańcem, założył w miejscu dzisiejszego miasta najpierw zameczek, służący mu za schronienie podczas jego polowań, a później osadę handlową, zaopatrującą zamek i przejeżdżających tędy podróżnych. Dwadzieścia sześć lat Polkowice (nazywane jeszcze wtedy Bolkewicami) musiały czekać na uroczystość nadania im herbu miejskiego. Data ta zbiegła się z faktem wymienienia po raz pierwszy w dokumentach książęcych miasta jako "civitas", a więc skupiska ludności nierolniczej. W 1967 roku, polscy geologowie pod kierunkiem dra Jana Wyżykowskiego znaleźli na terenie gminy Polkowice ogromne pokłady rudy miedzi. Wraz z rozpoczęciem budowy kopalń miedzi rozpoczął sie okres masowego napływu do Polkowic osób poszukujących pracy. Wówczas to zwrócono miastu prawa miejskie. W ciągu kilku następnych lat w Polkowicach zamieszkało na stałe prawie 7 tys. przybyszów z całej niemal Polski Ratusz z XVI w., ruiny holenderskiego wiatraka z 1880 r.
%PM, %29 %549 %2009 %12:%Paź

Sobótka

Written by
Sobótka - miasto w pow. wrocławskim, w woj. dolnośląskim, na skraju Równiny Wrocławskiej, u podnóża masywu Ślęży, na południe od Wrocławia.   Po raz pierwszy wzmiankowana w 1148 w bulli Eugeniusza II jako osada targowa (Sabath). Od 1128 do 1134 fundacja Piotra Włostowica dla zakonu augustianów (kanonicy regularni), którzy - aby wykorzenić wciąż żywe kulty pogańskie - na krótko utworzyli na szczycie Ślęzy klasztor, bardzo szybko przeniesiony do wsi Górka, a potem do Wrocławia .   W 1221 Henryk Brodaty na prośbę opata Witosława nadal jej prawa miejskie wg wzoru magdeburskiego. W 1353 jako wiano księżniczki śląskiej przeszła w ręce królów czeskich. W 1399 król czeski Wacław IV 48 ponownie lokował miasto na prawie magdeburskim. Podobnie jak większość Śląska splądrowana przez husytów w 1428. Wykupiona przez zakon augustianów w 1494. Przeżywała rozkwit w czasie habsburskich rządów w Czechach od 1526 roku. Poważnie zniszczona i wyludniona w czasie wojny 30-letniej (1618) - z 1000 mieszkańców pozostało 200. Dawna zabudowa gotycka i renesansowa spłonęła w wielkim pożarze 1730 r. Od 1745 wraz z większością Śląska w granicach Prus. Od 1808 własny samorząd. Do 1810 roku (sekularyzacja dóbr kościelnych w Prusach) pozostawała własnością klasztorna. Od 1885 stacja na linii kolejowej Wrocław - Świdnica.…
%PM, %29 %566 %2009 %12:%Paź

Sokołowsko

Written by
Sokołowsko - wieś - uzdrowisko - położona w gminie Mieroszów w Górach Suchych, w jednym z najpiękniejszych, choć wciąż mało znanych, zakątków Polski. Góry Suche (najwyższa część Gór Kamiennych) to pasmo górskie, wchodzące w skład Sudetów Środkowych, leżące na południu województwa dolnośląskiego, miedzy Wałbrzychem, a granicą z Republiką Czeską. Sokołowsko leży na wysokości 540-600 m n.p.m. w dwóch dolinach: Sokołowca (dawniej zwanej Radosnym Jarem) i Dziczego Potoku, otoczone ze wszystkich stron stromymi zboczami szczytów Gór Suchych: Garbatki (797 m npm.), Średniaka (782 m npm.), Wlotowej (Wysokiej)(903 m npm.), Kostrzyny (906 m npm.), Suchawy (928 m npm.), Zamku Radosno (776 m npm.), Granicznej (851 m npm.), Krzywuchy (791 m npm.), Bukowca (898 m npm.), Stożka Małego (Bocianiej Malej) (751 m npm.). Zostało założone najprawdopodobniej przez Benedyktów z pobliskiego Broumowa pod koniec XIII wieku i do połowy XIX wieku było zwykłą wsią na dobrach Hochbergów. Dopiero w 1854 (1855? 1859?) roku niemiecki dr H. Brehmer założył tu pierwsze na świecie sanatorium przeciwgruźlicze. W latach 1862 - 1871 Alfred Sokołowski powiększył uzdrowisko budując ogromne sanatorium mieszczące oprócz właściwego sanatorium, czytelnie, ogród zimowy i mieszkanie dr Brehmera. Skuteczność metody leczenia, uczyniły z Sokołowska miejsce o światowej sławie i przyczyniły sie do błyskawicznego rozwoju jednego…
%PM, %29 %566 %2009 %12:%Paź

Srebrna Góra

Written by
Srebrna Góra - niewielkie dolnośląskie miasteczko zajmuje malowniczą rynnę górską, która opada w kierunku wschodnim z Przełęczy Srebrnej. Biegnąca przez miejscowość szosa łączy ja z Ząbkowicami Śląskimi i Nową Rudą. Pierwsze wzmianki o Srebrnej Górze pochodzą z XIV w. Założenie miasteczka oraz jego dalsze istnienie związane było początkowo z górnictwem srebra, a właściwie rudy ołowiu zawierającej srebro. Największe natężenie prac wydobywczych przypadło na wiek XVI, kiedy powstały liczne sztolnie kopalniane. Największa z nich miała około 500 długości. Już w roku 1536 miejscowość otrzymała prawa miejskie, liczne przywileje górnicze oraz nazwę Silberberg (Srebrna Góra). Złoża srebra powoli wyczerpywały się, a wraz z tym zamierało miejscowe wydobycie. W późniejszym czasie jeszcze kilkakrotnie podejmowano próby poszukiwań cennych kruszców i minerałów, ale nie przynosiły one spodziewanych rezultatów. Pozostały po nich ślady w postaci sztolni rozsianych w górzystej okolicy. Najlepiej zachowane korytarzyki górnicze znajdują sie w pobliżu Zdanowa i w Dolinie Chłopiny. Jeszcze dziś można znaleźć tam kawałki rudy ołowiu zawierające srebro. Ciekawa budowa geologiczna skłania wielu geologów i poszukiwaczy minerałów do odwiedzenia rejonu miasteczka. Do upadku dawnej, górniczej Srebrnej Góry przyczyniła sie wojna trzydziestoletnia (1618-1648), podczas której wojska Albrechta Wallensteina spaliły w 1633 roku większość jej zabudowań. Miasto odbudowało sie z trudem, stając się…
%PM, %29 %584 %2009 %13:%Paź

Środa Śląska

Written by
Środa Śl. - 1947-1970 miasto powiatowe w woj. dolnośląskim, na Wysoczyźnie Średzkiej, nad Średzką Wodą. W XII w. osada targowa, prawa miejskie na początku XIII w. (prawo średzkie stało sie wzorem dla wielu miast polskich w XIII i XIV w.). Do 1945 Neumarkt. Ośrodek usługowy regionu rolniczego.
%PM, %29 %567 %2009 %12:%Paź

Stronie Śląskie

Written by
Stronie Śl.- Gmina Stronie Śląskie jest gminą górską położoną w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej. Swoim zasięgiem obejmuje całe Góry Bialskie, cześć Masywu Śnieżnika i Gór Złotych. Jest gminą przygraniczną na pograniczu polsko-czeskim Miasto powstało z połączenia trzech starych wsi: Stronia Śl., Strachocina, Goszowa. Najwcześniejsze wzmianki z 1264 dotyczą parafii w Strachocinie jako jednej z najstarszych na Ziemi Kłodzkiej. Do 1351 tereny, na których leżała wieś należały do państewka Karpieńskiego, od końca XIV w. w rękach prywatnych często zmieniając właścicieli. Od XIV wieku w okolicach Stronia Śl. wydobywano rudy metali, które to przetapiano w okolicznych kuźniach. Jedną z nich wzmiankowano już w 1402 roku. Prawa miejskie Stronie Śl. otrzymało w 1967 roku, a w herbie miasta podzielonym na dwie części widnieje piec hutniczy i niedźwiedź, jako symbol pobliskiej "Jaskini Niedźwiedziej" w Kletnie odkrytej w 1966 roku. Główną atrakcją miasta jest jego położenie, stanowiące doskonały punkt wyjściowy w Masyw Śnieżnika dolinami prowadzącymi przez wsie Kletno (słynna Jaskinia Niedźwiedzia) oraz Kamienica (ze stacja narciarska) w kierunku Śnieżnika. W odległości 7 km w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej, w miejscowości Sienna, znajduje sie największy na Ziemi Kłodzkiej ośrodek narciarski Czarna Góra. Stąd tez prowadzi droga do Kletna, przy której napotkamy otwarte dla zwiedzających sztolnie po kopalni…
%PM, %29 %567 %2009 %12:%Paź

Strzegom

Written by
Strzegom - leży w administracyjnych granicach województwa dolnośląskiego i wchodzi w skład powiatu świdnickiego. Strzegom, znajduje sie w najdalej wysuniętej w kierunku północno - zachodnim części Przedgórza Sudeckiego, wśród granitowych i bazaltowych pagórów, które przyjęły od miasta nazwę Wzgórz Strzegomskich. Wraz ze Wzgórzami Niemczańsko - Strzelińskimi i Masywem Ślęży tworzą charakterystyczny pas wzniesień, oddzielających krawędź Sudetów od Niziny Śląskiej. Już od X w. na omawianym obszarze rozciągało sie drugie, co do wielkości skupisko gęstego osadnictwa na Śląsku, a sam Strzegom należał wówczas do okazalszych śląskich grodów. Z czasem, zaopatrzony w podwójny mur obronny, jeden z najlepszych na Śląsku, stał się ważnym punktem strategicznym. W opisie geograficznym Śląska Kacpra Schwenckfelda z 1600 r., zatytułowanym „Stirpium et fossilium Silesiae catalogus” Strzegom uznany został za miasto dość rozlegle (urbs satis ampla) i zapewne w granicach murów obronnych jego powierzchnia przez kolejne dwa stulecia nie ulęgała większym zmianom. W 1787 r. odnotowano, że obszar Strzegomia obejmował 4 km2. Przez kolejnych dwieście lat powierzchnia miasta wzrosła aż pięciokrotnie i w 1995 r. wynosiła 20,5 km2. Wielkie kamieniołomy granitu, barokowa statua Świętej Trójcy, ruiny wiatraka prochowego i fortu z XVIII w., XIV-wieczna wieża targowa na rynku.
%PM, %29 %567 %2009 %12:%Paź

Strzelin

Written by
Strzelin - dolnośląskie miasto położone 37 km na południe od Wrocławia na krawędzi pokrytych lasami mieszanymi Wzgórz Strzelińskich stanowiących część Przedgórza Sudeckiego i urodzajnej Równiny Wrocławskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.