Solidarność Walcząca (dalej SW) powstała w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu. Inicjatorem powstania organizacji i przewodniczącym został Kornel Morawiecki, ukrywający się działacz podziemnej "Solidarności".
 Solidarność Walcząca (dalej SW) powstała w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu. Inicjatorem powstania organizacji i przewodniczącym został Kornel Morawiecki, ukrywający się działacz podziemnej "Solidarności". W 1981 roku Kornel był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Rozmowa z Waldemarem Krasem – działaczem młodzieżowej konspiracji lat osiemdziesiątych.
Oświadczenie Rosyjskiego MSZ, że nie było agresji sowieckiej przeciw Polsce (17 IX 1939r.) jest oznaką usztywnienia polityki rosyjskiej wobec Rzeczpospolitej Polskiej. Nie można przejść obojętnie wobec tak perfidnego twierdzenia Rosjan.
Strona 3 z 3