Niezwykła historia religii Psiego Pola, obecnej dzielnicy Wrocławia na Zawidawiu, datuje się na początek XIII wieku. Z tego okresu pochodzą zachowane do dzisiaj dokumenty. Z dokumentów z roku 1206 dowiadujemy się, że Psie Pole już wtedy posiadało kościół. Znane jest również imię ówczesnego proboszcza. Był nim Teodor, który prowadził podobno jakiś spór z bliżej nieokreślonym duchownym działającym przy katedrze.
Bonifratrzy (czyli „dobrzy bracia”) to zakon założony w Hiszpanii w roku 1540 przez świętego Jana Bożego w celu opieki nad chorymi, cierpiącymi i potrzebującymi. Zakon został zatwierdzony w 1572 przez papieża Piusa V. W Polsce pierwszy klasztor bonifratrów powołano w roku 1609 w Krakowie. Obecnie mają oni klasztory m.in. w Cieszynie, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Zakopanem i właśnie we Wrocławiu, gdzie funkcjonują od blisko 300 lat (od roku 1711). Zakon ten słynie ze szpitalnictwa i ziołolecznictwa (prowadzi m.in. sieć aptek). Składają śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i służby chorym.
Na jednej ze stron internetowych (http://wroclawzwyboru.blox.pl/) porównano tę świątynię do drewnianego kościoła ze scenografii filmu „Potop", tego w którym odczytano list królewski ogłaszający zasługi Kmicica dla Rzeczypospolitej. I rzeczywiście – miejsce to ma specyficzny nastrój, ale również zaskakującą historię.
Od sześciu stuleci nad dolnośląską stolicą góruje pełna majestatu bryła fary św. Elżbiety. Wprawdzie wraz z rozwojem Wrocławia jego pejzaż najeżał się mnóstwem wież innych świątyń a w XX wieku szlachetną budowlę zaczęły przesłaniać betonowe wielopiętrowce, lecz Kościół Garnizonowy nadal pozostaje wertykalną dominantą i głównym punktem orientacyjnym przynajmniej tej najstarszej części miasta.
Na Piasku Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku jest piękną, gotycką budowlą, która zachwyca turystów strzelistością swego wnętrza.
Najstarszy kościół w mieście z początku XIII w., w przejściowych formach romańsko-gotyckich, ozdobiony romańskim portalem i ceramicznym fryzem z przenikających się arkadek.
Katedra p.w. św. Jana Chrzciciela jest jednym z najcenniejszych średniowiecznych zabytków Wrocławia. Korpus stojącego tu obecnie budynku powstawał w XIII i XIV wieku. Kaplice boczne dobudowano w wiekach od XIV do XVIII.
Gdy po wyjściu z katedry skierujemy się w stronę Mostu Tumskiego, po prawej stronie zobaczymy ogromną, ceglaną bryłę kościoła Świętego Krzyża i św. Bartłomieja, a przed nią pomnik św. Jana Nepomucena.
Według jednej z hipotez pierwsza, romańska jeszcze świątynia p.w. tego świętego pełniła funkcję kaplicy przy zamku książęcym.
Słowo Strzelin wywodzi się od słowiańskiego wyrazu streła, czyli strzała. Nazwa ta, podobnie jak herb, wiąże się z oddziałem pochodzących znad Oławy łuczników, którzy w 1017 r. walnie się przyczynili do zwycięskiej obrony obleganej Niemczy. Ziemia Strzelińska związana była z Polską od czasów Mieszka I. Pierwszy historyczny władca naszego państwa przyłączył ją, wraz z niemal całym Śląskiem, w przedostatniej dekadzie X w. Co najmniej kilka lat przed rokiem 990, do niedawna uważanym za moment integracji regionu z monarchią Piastów.
Strona 1 z 2