Kościół św. Marcina

Napisane przez Dorota Bareła
Według jednej z hipotez pierwsza, romańska jeszcze świątynia p.w. tego świętego pełniła funkcję kaplicy przy zamku książęcym.

 

Stojącą obecnie w tym miejscu budowlę zaczęto wznosić w XIII w. W toku późniejszych prac otrzymała ona kształt nieregularnej bryły, którą to formę zachowała do dziś. Obecnie wnętrze kościoła jest ubogo urządzone i na ogół niedostępne do zwiedzania. Nie oznacza to jednak, że kościół św. Marcina nie odgrywa żadnej roli w życiu Wrocławian. Niegdyś był on bardzo mocno związany z Rzeczpospolitą. W latach 1921 – 1939, kiedy Śląsk należał do Niemców, tutaj odprawiano polskie nabożeństwa, o czym przypomina tablica pamiątkowa umieszczona przy wejściu. Na murach świątyni wypisano też Prawdy Polaków-patriotów spod znaku Rodła, uczące tego, jaka powinna być miłość do ojczystego kraju.

 

 


Obchodząc świątynię dookoła warto zwrócić uwagę na znajdujący się przed nią pomnik papieża Jana XXIII, autora słynnej encykliki „Pacem in terris”. Proponuję przejść obok niego i skręcić w lewo, na most Młyński. Za nim znajduje się kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku.