Kościół św. Krzyża

Napisane przez Dorota Bareła
Gdy po wyjściu z katedry skierujemy się w stronę Mostu Tumskiego, po prawej stronie zobaczymy ogromną, ceglaną bryłę kościoła Świętego Krzyża i św. Bartłomieja, a przed nią pomnik św. Jana Nepomucena.

 

 

 

Świątynia ta jest jedną z pierwszych dwukondygnacyjnych budowli sakralnych na Śląsku i jedną z nielicznych w Europie, a powstała w wiekach: XIII i XIV. Pierwotnie miała być budynkiem jednopoziomowym, który Henryk IV Prawy chciał poświęcić patronowi Piastów śląskich – św. Bartłomiejowi. Jednak, gdy rozpoczęto wykopy fundamentów, znaleziono w ziemi korzeń w kształcie krucyfiksu. To – według legendy – miało zadecydować o ostatecznym wyglądzie kościoła. Znalezisko odczytano bowiem za niewątpliwy znak, iż kościół powinien przyjąć wezwanie Świętego Krzyża. Aby uczynić temu zadość, wypełniając równocześnie obietnicę złożoną przez księcia, wzniesiono świątynię o dwóch piętrach. Kościół dolny, niższy, poświęcono św. Bartłomiejowi, a górny – Świętemu Krzyżowi. Korzeń zaś, który „zdecydował” o powstaniu jednego z najpiękniejszych kościołów Śląska, do dziś można oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym.

 

 

Dorota Bareła